Tietoa

Suomessa on kaikkiaan 80 000 taloyhtiöitä ja yli puolet suomalaisista asuu kerros- tai rivitalossa. Taloyhtiöt ja niiden asukkaat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka mukavaksi jokin alue koetaan. Värikkäämmät pyörätelineet, yhteiskäyttöpyörä, lehtien kierrätyspiste rappukäytävässä ovat esimerkkejä, miten kerrostaloasumisesta voi tehdä iloisempaa.

Usein viihtyisyys ja turvallisuus kävelevät käsi kädessä. Yhteisöllisyys puolestaan on hyvä keino luoda taloyhtiöön hyvää fiilistä. Viihtyisyys, yhteisöllisyys ja turvallisuus ovat onnellisten taloyhtiöiden peruselementtejä. Dodo on havainnut, että tehokas keino taloyhtiön kehittämiseksi on järjestää asukkaille unelmointi- ja kehitystyöpaja. Työpajassa asukkaat kartoittavat taloyhtiönsä hyviä ja huonoja puolia, unelmoivat miten taloyhtiötä voisi kehittää sekä lopuksi tekevät konkreettisen listauksen asioista, joiden avulla juuri heidän taloyhtiötään voidaan kehittää jatkossa.

“Onnelliset Taloyhtiöt” -konseptin tarkoituksena on nostaa tietoisuutta asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa asumissaan taloyhtiössä sekä kannustaa asukkaita aktiivisesti kehittämään omaa elinympäristöään. Onnelliset Taloyhtiöt -internetsivuille on koottu hyviä esimerkkejä ja työkaluja, joiden avulla taloyhtiöt voivat kehittää yhteisiä tilojaan ja toimintakulttuuriaan. Esimerkit ja työkalut on tarkoitettu erityisesti asukkaille, mutta niistä voi olla hyötyä myös esimerkiksi isännöitsijöille ja kuntien edustajille.

Dodo ry kehitti “Onnelliset Taloyhtiöt” -konseptia osana juhlarahasto Sitran ”Uusi turvallisuus-foorumi” -hankekokonaisuutta 17.1.2014 – 31.3.2014 välisenä aikana, jolloin Dodo teki työpajakokeilun sekä toteutti aiheeseen liittyvän viestintäkampanjan. Kokeilussa toteutettiin työpaja eräässä helsinkiläisessä taloyhtiössä. Työpajan lopputuloksena syntyi asukkaiden ideoima lista konkreettisista keinoista, miten onnellisuutta ja turvallisuutta voitaisiin lisätä heidän taloyhtiössään. Dodo toteutti yhdessä taloyhtiön kanssa yhden esille nousseista ideoista. Taloyhtiön pihalle hankittiin turvallinen pyöräteline. Tutustu työpajakokeiluun tarkemmin Esimerkkejä-osion alta. Löydät sieltä myös ohjeet oman Onnelliset Taloyhtiöt -työpajan järjestämiseen.

Dodo ry on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö. Dodo käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta.